Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46295
Title: Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc
Authors: Aileen S.P Baviera
Keywords: Tranh chấp lãnh thổ
Biển Đông
ASEAN
Trung Quốc
Việt Nam
Philippines
Hoàng Sa
Trường Sa
UNCLOS
Abstract: Từ việc phân tích tổng hợp các nhân tố dẫn đến căng thẳng và kéo dài trong tranh chấp Biển Đông, tác giả đề cập đến các giải pháp: song phương, đa phương, hợp tác về an ninh hàng hải nhằm thúc đẩy giải quyết tranh chấp Biển Đông, trong đó tác giả nhấn mạnh đến vai trò tiếp cận đa phương.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 10 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • aileen baviera, tranh chap bien dong trong quan he asean-trung quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.