Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46295
Title: Quản lý Nhà nước về cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Phạm Đức Chính
Keywords: Cư trú
Quản lý Nhà nước
Người nước ngoài
Hà Nội
Description: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động QLNN về cư trú của người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô; thực trạng hoạt động QLNN về cư trú của người nước ngoài do lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội tiến hành, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những mặt bất cập, hạn chế và nguyên nhân; phân tích các quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN về cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Issue Date: 2018
Type: Luận văn
Format: pdf
Extent: 85 trang
Source: Học viện Khoa học xã hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7bed2f46-2a12-4723-84d3-5e43942583ec.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.