Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46306
Title: Tương tác trong tam giác chiến lược Trung Quốc - ASEAN - Mỹ ở Biển Đông
Authors: Trần Trường Thủy
Keywords: Tam giác chiến lược
Trung Quốc
ASEAN
Mỹ
Biển Đông
Ổn định khu vực
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Vấn đề Biển Đông giờ đã đồng thời trở thành “thuốc thử” cho ý định “phát triển hòa bình” của Trung Quốc, vị trí thống lĩnh của Mỹ ở khu vực và sự thống nhất của ASEAN. Bài viết sẽ tìm hiểu lợi ích và chính sách của từng bên ở Biển Đông, phân tích mối quan hệ giữa tam giác này trong những năm gần đây và đưa ra một số gợi ý cho sự ổn định khu vực.
Issue Date: 2015
Type: Tiêu điểm
Extent: 25 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.