Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46369
Title: "Vùng biển tranh chấp": Hướng tới một khuôn khổ hợp tác chung ở Biển Đông
Authors: Nguyễn Đăng Thắng
Keywords: Vùng biển tranh chấp
Khuôn khổ hợp tác
Biển Đông
Hoàng Sa
Trường Sa
Bãi Vành Khăn
UNCLOS
Abstract: Bài viết phân loại các tranh chấp khác nhau trên Biển Đông nhằm phân biệt giữa ‘tranh chấp về các yêu sách trên biển’ và ‘các vùng biển tranh chấp’. Khái niệm thứ hai có lẽ là khái niệm phù hợp cho các đàm phán về phát triển chung trên Biển Đông. Tuy nhiên, bài viết sẽ không chỉ ra các ‘vùng biển tranh chấp’ cụ thể. Thay vào đó sẽ đưa ra một số câu hỏi cần được trả lời để giúp các bên tranh chấp trên Biển Đông có thể định nghĩa và nhất trí với các vùng, cụ thể là ‘vùng biển tranh chấp’, để phục vụ quá trình phát triển chung.
Issue Date: 2018-6-6
Type: Tiêu điểm
Extent: 12 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.