Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46391
Title: Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển
Authors: G. M. Lokshin
Keywords: Biển Đông
Hợp tác
An ninh
Phát triển
ASEAN
Chiến tranh lạnh
Trung Quốc-Mỹ-Nhật Bản
Việt Nam
Trường Sa
Hoàng Sa
Abstract: Xung đột xung quanh chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông thuộc loại xung đột tương đối mới mà trước đây đã bị các cơ chế của “Chiến tranh Lạnh” che lấp. Hiện nay, trong điều kiện trật tự thế giới mới đang được hình thành, những xung đột này đang nổi lên trên tuyến đầu trong cuộc đấu tranh và cạnh tranh giữa các nước ASEAN với nhau, cũng như giữa một số nước thành viên ASEAN, và ASEAN như là một khối thống nhất với các cường quốc nằm ngoài khu vực trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Nhật Bản..."
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • g.m.lokshin,Bien Dong-Hop tac vi an ninh va phat trien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 602,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.