Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46401
Title: Những biến chuyển gần đây trên biển Đông: Lý do để quan ngại
Authors: Ian Storey
Keywords: Chuyển biến
Biển Đông
Lý do để quan ngại
Hòa bình
Ổn định
Hợp tác
Trung Quốc
ASEAN
Abstract: Bài tham luận đề cập tới những biến chuyển gần đây thông qua việc xem xét ba chủ đề lớn: thứ nhất là những nguyên nhân sâu xa của những căng thẳng đang leo thang, đặc biệt là vai trò của Trung Quốc; thứ hai là những phản ứng nước đôi của ASEAN đối với những va chạm ngày càng tăng trong vòng hai năm qua và những hạn chế của các cơ chế quản lý tranh chấp ASEAN đã thiết lập với Trung Quốc; thứ ba là những hệ lụy của việc căng thẳng gia tăng đối với ổn định khu vực.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • ian storey,nhung chuyen bien gan day tren Bien Dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 535,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.