Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46416
Title: Hợp tác tại khu vực Biển Đông: Con đường dẫn tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng
Authors: Li Jianwei
Keywords: Hợp tác
Biển Đông
Hòa Bình
Ổn định
Thịnh vượng
Công ước Luật biển
ASEAN
Trung Quốc
Việt Nam
Abstract: Tính từ văn kiện đa phương đầu tiên của khu vực về Biển Đông – Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông – được ký kết vào năm 2002, các bên có liên quan tới vấn đề Biển Đông đang ngày càng hội nhập sâu về kinh tế. Trong khi đó, trong rất nhiều các sự kiện song phương và đa phương, các nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia này nhấn mạnh rằng hoà bình ở khu vực Biển Đông có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cấp thiết của vấn đề hợp tác tại khu vực Biển Đông, các nỗ lực hợp tác chung đã được thúc đẩy trong lĩnh vực an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học hàng hải, phòng chống thiên tai và việc sử dụng, khai thác tài nguyên biển. Tuy nhiên, mức độ hợp tác tại khu vực này còn kém xa so với mức độ hội nhập về kinh tế giữa các nước này. Chính vì vậy, bài viết này tiếp tục ủng hộ quan điểm xây dựng một tổ chức tiểu khu vực có chức năng điều phối hoạt động hợp tác chung tại khu vực Biển Đông. Chỉ thông qua cách này thì các hành động mới được phối hợp và và được truyền đạt đầy đủ nhằm tránh các cuộc xung đột có thể xảy ra và thúc đầy hiệu quả của hợp tác.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 27 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • li jianwei.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.