Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46455
Title: Các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác về Biển Đông
Authors: Trần Công Trục
Keywords: Biện pháp duy trì
Hòa bình
Ổn định
Hợp tác
Biển Đông
Việt Nam
Trung Quốc
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Tác giả tập trung phân tích tranh chấp trên biển Đông, từ đó đề xuất các giải pháp để duy trì sự hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác trên biển.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tiêu điểm
Extent: 10 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • tran-cong-truc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 583,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.