Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46462
Title: Trấn áp nạn cướp biển ở Biển Đông: Hướng tới thiết lập một quan hệ hợp tác mới
Authors: Zou Keyuan
Keywords: Trấn áp
Nạn cướp biển
Biển Đông
Thiết lập
Quan hệ hợp tác
Abstract: Do quy định không đầy đủ của định nghĩa về cướp biển trong UNCLOS cũng như những tranh chấp về lãnh thổ và hàng hải giữa các quốc gia ven biển, hợp tác trong đấu tranh chống nạn cướp biển chưa đủ hiệu quả và vẫn còn thiếu cơ chế được thiết lập cho mục tiêu đó. Bởi vậy, việc tìm kiếm một cách thức hợp tác mới là điều cần thiết. Những diễn biến gần đây ở biển Đông đã cho thấy có một cơ sở đúng đắn để thiết lập cơ chế chống lại nạn cướp biển. Thêm vào đó với việc tham gia UNCLOS, tất cả các quốc gia ven biển với biển Đông cũng là các bên tham gia ReCAAP..."
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 22 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • zou keyuan, tran ap nan cuop bien o Bien Dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.