Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46500
Title: Đường cơ sở thẳng bao quanh các đảo không cấu thành một quốc gia quần đảo
Authors: Erik Franckx, Marcoo Benatar
Keywords: Đường cơ sở
Biển Đông
UNCLOS
Trường Sa
Hoàng Sa
Trung Quốc
Abstract: Bài viết tập trung vào vấn đề áp dụng đường cơ sở quần đảo đối với các quần đảo giữa biển, đó là những quần đảo thuộc về một quốc gia mà với bất kỳ lý do nào đó không thể được xem như là quốc gia quần đảo theo Luật biển Quốc tế 1982. Bài viết cũng sẽ xem xét đến những lập luận pháp lý về khả năng vẽ đường cơ sở thẳng xung quanh các quần đảo xa bờ theo luật quốc tế tại Biển Đông
Issue Date: 2018-6-12
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.