Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46507
Title: Nga và vấn đề Biển Đông: Tìm hiểu một cách tiếp cận thực tiễn
Authors: Evgeny A.Kanaev
Keywords: Nga
Biển Đông
ASEAN
Châu Á - Thái Bình Dương
DOC
COC
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Những diễn biến tại Biển Đông gần đây cho thấy một điều gần như chắc chắn rằng hồ sơ vấn đề Biển Đông sẽ ngày một quan trọng đối với các cường quốc châu Á - Thái Bình Dương. Từ những đánh giá về những nỗ lực của ASEAN nhằm giải quyết vấn đề, bài viết đưa ra những lựa chọn trong chính sách của Nga đối với Biển Đông một cách phù hợp nhằm giảm căng thẳng vấn đề tranh chấp tại đây.
Issue Date: 2018-6-12
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.