Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46508
Title: EVFTA: Áp lực lớn với cả nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam
Keywords: EVFTA
Công nghiệp
Liên minh Châu Âu
Nông nghiệp
Description: Hiệp định EVFTA sẽ mang lại lợi ích cũng như thách thức cho nhiều ngành hàng và lĩnh vực chủ chốt của Việt Nam. Đáng chú ý là các cam kết trong Hiệp định EVFTA chắc chắn sẽ tác động lớn đến lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, trong đó những thách thức đối với các lĩnh vực này là không hề nhỏ.
Issue Date: 2014
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 2 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76537678543004206641732815708213754690.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 45,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.