Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46545
Title: Việt Nam, Trung Quốc và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông: Đánh giá tác động của các sự kiện tháng 5-6 năm 2011
Authors: Ramses Amer
Keywords: Việt Nam
Trung Quốc
Biển Đông
Tranh chấp chủ quyền
Đánh giá tác động
Tháng 5-6 năm 2011
Trnh chấp biên giới lãnh thổ
DOC
UNCLOS
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Bài viết phân tích việc Trung Quốc và Việt Nam đối phó với những căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông. Tác giả tập trung vào những sự kiện gây căng thẳng gần đây trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2011. Những diễn biến trên tiếp tục phân tích trong bối cảnh rộng hơn về cách tiếp cận Việt Nam – Trung Quốc đối với quản lý tranh chấp biên giới lãnh thổ trong giai đoạn kể từ khi bình thường hóa quan hệ cuối năm 1991. Bài viết cũng đề cập đến việc hai nước kiểm soát những căng thẳng đó như thế nào.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 28 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.