Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46558
Title: Căng thẳng gia tăng tại Biển Đông: Nguyên nhân và giải pháp
Authors: S.D. Pradhan
Keywords: Trung Quốc
Biển Đông
Bộ quy tắc ứng xử
Biển Hoa Đông
EEZ
Đông Nam Á
DOC
COC
UNCLOS
Abstract: Những yêu sách đối kháng, tầm quan trọng cả về chiến lược và kinh tế, đặc biệt là những động thái và quan điểm của Trung Quốc gần đây trong tranh chấp biên giới cả trên bộ và trên biển với các quốc gia láng giềng đã khiến cho tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng, thậm chí theo các chuyên gia ẩn chứa rủi ro xung đột vũ trang. Tuy nhiên, theo tác giả một số các tiến triển có tính tích cực cũng đã diễn ra, trên cơ sở đó bài viết đưa ra một số giải pháp thực tiễn giải quyết vấn đề
Type: Tài liệu dịch
Extent: 12 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.