Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46573
Title: Chuyển dịch quyền lực và quản lí cường quốc: Ba thập kỉ quan hệ Trung - Nhật - Mỹ
Authors: Rosemary Foot
Keywords: Chuyển dịch quyền lực
Chiến lược quản lí cường quốc
Trung Quốc
Quản lí cường quốc
Nhật Bản
Mỹ
Quan hệ Trung - Nhật - Mỹ
Abstract: Thách thức đặt ra với Mỹ về một Nhật Bản đang trỗi dậy vào những năm 1970 và 1980 được coi là dạng thách thức nào, và thách thức này có điểm gì khác biệt so với thách thức mà Trung Quốc đặt ra cho vị thế của Mỹ ở Đông Á từ đầu những năm 2000? Bài viết này so sánh phản ứng của Mỹ đối với hai sự dịch chuyển sức mạnh tương đối liên quan đến Nhật Bản và Trung Quốc, với mục tiêu giải thích cách thức nắm bắt và đối phó với những thay đổi báo trước cho sự dích chuyển quyền lực và cách các cường quốc quản lí trật tự an ninh vào thời điểm trật tự này có nguy cơ sụp đổ. Với chủ đề này, bài viết hi vọng có thể đóng góp thêm cho những hiểu biết theo linh nghiệm cho lí do tại sao một vài trường hợp về chuyển dịch quyền lực không dẫn đến xung đột nếu các cường quốc có sẵn các công cụ để quản lí quan hệ vào các thời điểm căng thẳng.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/cat_view/113-nghien-cu-quoc-te-vn-/101-nghien-cu-m
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.