Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46580
Title: Biển Đông trên Khía cạnh Pháp lý
Authors: Hasjim Djalal
Keywords: Biển Đông
Khía cạnh Pháp lý
UNCLOS
IMO
ICAO
UNESCO
Đài Loan
Trung Quốc
Mỹ
ASEAN
DOC
COC
Abstract: Bài viết phân tích tập trung vào các chủ đề: Khía cạnh pháp lý (các Công ước và Hiệp ước Luật và Tập quán Quốc tế); Bản chất của tranh chấp; Các bên tranh chấp; Các công cụ pháp lý áp dụng giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 6 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • hasjim djalal_bien dong tren khia canh phap ly.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 394,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.