Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46593
Title: Quan hệ Mỹ-Trung và khả năng bắt tay tại Biển Đông - Thảo luận với GS Stephen Walt
Authors: Stephen Walt
Keywords: Sự trỗi dậy của Trung Quốc
Quan hệ Mỹ - Trung
Đồng minh của Mỹ
Biển Đông
Abstract: Ngày 17/1, Stephen Walt, Giáo sư Quan hệ Quốc tế, trường Hành Chính Kennedy, Đại học Harvard đã thuyết trình và thảo luận với các nhà nghiên cứu, nhà báo Việt Nam với chủ đề “Sự trỗi dậy của Trung Quốc và tương lai của các đồng minh Mỹ tại châu Á”. tại Hà Nội do Học viện Ngoại giao tổ chức. Đây là phần thảo luận giữa GS Stenphen Walt với các nhà nghiên cứu và nhà báo Việt Nam.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 15 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/249-quan-he-my-trung-va-kha-nng-bt-tay-ti-bien-ong-thao-luan-vi-gs-stephen-walt-
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • thaoluan_stephenwalt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.