Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46594
Title: Những gợi ý chính sách để nâng cao hợp tác tại Biển Đông
Authors: Christian Le Mière
Keywords: Chính sách
Biển Đông
UNCLOS
Trung Quốc
Việt Nam
Trường Sa
Hoàng Sa
EEZ
Biển Hoa Đông
DOC
Abstract: Phần lớn các bình luận về Biển Đông tập trung vào việc đánh giá và phân tích rủi ro; đo khả năng và động cơ của các xung đột tiềm tàng. Tuy nhiên, không có nhiều những gợi ý cụ thể về chính sách nhằm quản lý căng thẳng và hướng tới một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp. Bên cạnh các cuộc tranh luận đang diễn ra về một Bộ Quy tắc ứng xử khả thi, điều cần hơn chính là bàn thảo sâu sắc về các chính sách giúp thúc đẩy hợp tác và giảm thiểu xung đột ở Biển Đông.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • _$christian le mie`re' s paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 524,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.