Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46597
Title: Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông
Authors: Patrick M. Cronin
Keywords: Chiến lược của Biển Đông
Tầm quan trọng
Biển Đông
Trung Quốc
Biển Hoa Đông
Đông Á
ASEAN
UNCLOS
Mỹ
Abstract: Biển Đông là khu vực trọng yếu với một nguồn tài nguyên rất phong phú. Nhưng tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông hầu như lại đến từ chính vị trí địa lý của khu vực này.
Date Acquired: 2018-6-13
Type: Tài liệu dịch
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • csis 2013_cronin's paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 498,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.