Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46603
Title: Cuộc đua giữa nhiệm kỳ của Trung Quốc: Tăng tốc tới năm 2012: Phần 2 - Bộ trưởng Nội các
Authors: Cheng Li
Keywords: Quốc Vụ Viện
Bộ trưởng Nội các
Lãnh đạo
Trung Quốc
Abstract: Tìm hiểu, nghiên cứu về Quốc Vụ Viện thời hậu Ôn Gia Bảo của Trung Quốc, đặc biệt là những nhân vật chủ chốt sẽ không chỉ giúp dự đoán các ưu tiên chính sách của họ mà còn giúp chúng ta đánh giá xem liệu họ đã chuẩn bị để đối diện với những thách thức về kinh tế và chính trị xã như thế nào. Bài nghiên cứu nằm trong loạt bài của Cheng Li, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton, đăng trên Tạp chí “China Leadership Monitor” của Hoover Institution, Stanford University.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 42 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/437-cheng-li-cuc-ua-quyn-lc-ca-trung-quc-ti-i-hi-2012-phn-2-b-trng-ni-cac
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.