Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46628
Title: ABC về Hiến pháp: 83 câu hỏi - đáp
Authors: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao
Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn
Lã Khánh Tùng
Keywords: ABC
Hiến pháp
Câu hỏi đáp
Sửa đổi hiến pháp
Nội dung cơ bản của Hiến pháp
Abstract: Cuốn sách này bao gồm những kiến thức phổ thông về hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp. Vì thế, nó không chỉ đề cập đến hiến pháp của Việt Nam mà còn của các quốc gia khác trên thế giới.
Issue Date: 2013
Type: Sách
Extent: 137 trang
Method: Nhà xuất bản thế giới
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • ABC ve Hien phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.