Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46630
Title: Báo cáo tóm tắt của hội thảo: "Thành quả và thách thức trong phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số - Tiếng nói từ người dân
Keywords: Báo cáo
Hội thảo
Thành quả
Thách thức
Phát triển cộng đồng
Dân tộc thiểu số
biết nói tiếng người
Abstract: Mục đích của bảo cáo: Thảo luận về các thành quả phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa từ con mắt của người dân; Thảo luận các thách thức còn tồn tại và gợi ý giải pháp cho nhà nước và các tổ chức cộng đồng, các nhà khoa học chung tay giải quyết; Chuẩn bị cho sự đóng góp của Việt Nam tham gia vào diễn đàn nhân dân ASEAN; Bầu đại biểu của Việt nam tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN tại Jakarta.
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang
Method: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao tom tat hoi thao-Thnah qua va thach thuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 961,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.