Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46667
Title: Thực hành quyền công tố đối với các tội phạm về hối lộ ở nước ta hiện nay
Authors: Võ Thành Đủ
Keywords: Quyền công tố
Tội phạm
Tố tụng hình sự
Luật hình sự
Tội phạm về hối lộ
Hối lộ
Description: Tóm tắt luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự nghiên cứu đề tài: Thực hành quyền công tố đối với các tội phạm về hối lộ ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 103202441792900117663240852558961249545.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 330,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.