Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46687
Title: Học không được hay học để làm gì? Trải nghiệm học tập của thanh niên dân tộc thiểu số( Nghiên cứu trường hợp tại Yên Bái, Hà Giang và Điện Biên).
Authors: Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và Môi trường
Keywords: Học không dược
Học để làm gì
Học tập
Trài nghiệm học tập
Thanh niên dân tộc thiểu sô
Thanh niên
Dân tộc thiểu số
Yên Bái
Hà Giang
Điện Biên
Thực trạng
Abstract: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu về thực trạng vấn đề học tập của thanh niên vùng dân tộc thiểu số trường hợp ở Yên Bái, Hà Giang và Điện Biên, từ việc ra chính sách đến thực tiễn vấn đề học tập của thanh thiếu niên.
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 30 trang
Method: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoc khong duoc hay hoc de lam gì.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 367,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.