Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46730
Title: Việt Nam: Tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế
Authors: Ngân hàng thế giới, Khố thương mại và cạnh tranh toàn cầu
Keywords: Việt Nam
Năng lực cạnh tranh
Doanh nghiệp
Liên kết của doanh nghiệp
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Năng suất doanh nghiệp
Môi trường đầu tư
Chương trình phát triển cung cấp
Rà soát chính sách
Công nghiệp hỗ trợ
Abstract: Mục tiêu của báo cáo này nhằm cung cấp thêm thông tin cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện hiệu quả hơn các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân trong nước và tăng cường hiệu ứng lan tỏa và liên kết của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 95 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • VN - nang luc canhj tranh va lien ket cua DNNVV.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.