Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46738
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Công cụ tạo dụng lợi thế cạnh tranh
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội chủ doanh nghiệp
Lợi thế cạnh tranh
Việt Nam
Quan điểm
Abstract: Bản tin này phân tích, trình bày quan điểm liên quan đến công cụ tạo dựng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trach nhiem xh cua doanh nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 882,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.