Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46743
Title: Quản lý tài chính tại các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn TP.HCM trong điều kiện tự chủ
Authors: Trương Thị Hiền
Keywords: Tự chủ
Tài chính
Đại học công lập thuộc bộ
Quản lý tài chính
Đại học tự chủ tài chính
Tự chủ tài chính
Đại học công lập
Tp Hồ Chí MInh
Bộ giáo dục và đào tạo
Description: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng quản lý tài chính của 04 trường Đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT trên địa bàn TP.HCM từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các trường Đại học công lập ở thành phố HCM trong điều kiện tự chủ tài chính.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 216 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 69191378147552393302791961854930755066.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.