Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46746
Title: Thực thi luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2005: Vướng mắc còn tồn đọng
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Thực thi luật
Luật Doanh nghiệp
Luật Đầu tư 2005
Vướng mắc
Quy định đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đầu tư
Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thậm định dự án đầu tư
Abstract: Bản tin bàn về một số vấn đề còn tồn tại đối với việc thực thi Luật Doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2005, hiện vẫn cần các giải pháp hướng dẫn tiếp theo trong thời gian tới
Issue Date: 2007
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thuc thi luat doanh nghiep - luat dau tu 2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 432,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.