Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46752
Title: Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức
Authors: Nhà xuất bản chính trị quốc gia
Keywords: Tham nhũng
Người dân
Doanh nghiệp
Cán bộ
Công chức
Viên chức
Phòng chống tham nhũng
Biện pháp phòng chống tham nhũng
Chính sách
Dạng tham nhũng
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Hiểu rõ về mức độ phổ biến và nghiêm trọng3 cũng như các hình thức tham nhũng ở Việt Nam. Xác định nguyên nhân của tham nhũng, các yếu tố hạn chế hiệu lực của công tác PCTN. Đề xuất những hướng đi và giải pháp ưu tiên trong nỗ lực PCTN của Việt Nam trong những năm sắp tới.
Issue Date: 2013
Type: Sách
Extent: 128 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.