Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46760
Title: Sửa đổi luật khoáng sản: Cải thiện môi trường đầu tư cho ngành khoáng sản Việt Nam
Authors: Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Môi trường kinh doanh
Sửa đổi luật
Luật khoảng sản
Cải thiện môi trường đầu tư
Môi trường đầu tư
Đầu tư
Ngành khoáng sản
Abstract: Bản tin tập hợp các phân tích và thảo luận liên quan đến pháp luật về khoảng sản từ các chuyên gia, luật sư, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước nhằm khắc phục những trở ngại chính để tạo một môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy đầu tư từ những nhà đầu tư có chất lượng. Các phân tích, thảo luận tập trung vào những vấn đề cần sửa đổi bổ sung đối với pháp luật về khoáng sản, bao gồm việc bảo đảm quyền tiếp tục được hoạt động khoáng sản của nhà đầu tư, ổn định cơ chế tàu chính/điều kiện đầu tư và việc làm rõ các quy trình quản lý/cấp phép và thẩm quyền của các cơ quan ban ngành
Issue Date: 2009
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: tai lieu nghien cuu Worldbank Vietnam: http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/research/all?qterm=&lang_exact=Vietnamese&os=140
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Sua doi luat klhoang san-moi truogn dau tu-khoang san VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.