Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46772
Title: Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố Hà Nội
Authors: Trần Thị Minh Trâm
Keywords: Tín dụng cho sinh viên
Tín dụng
Học sinh
Sinh viên
Thành phố Hà Nội
Tín dụng cho học sinh
Description: Trên cơ sở xác định khung lý luận và nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn đểphân tích, đánh giá thực trạng tín dụng cho học sinh sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng cho Học sinh sinh viên đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, tiếp cận dưới góc độ Kinh tế chính trị học
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 187 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47211618685629204501473114511477634323.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.