Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46782
Title: Trans-Pacific Partnership versus Comprehensive Economic Partnership: Control of Membership and Agenda Setting
Other Titles: Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương so với Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện trong việc kiểm soát việc thiết lập thành viên và chương trình nghị sự
Authors: Shintaro Hamanaka

Keywords: FTA
TPP
Kinh tế
Hiệp đinh tư do thương mại
Abstract: Đặc điểm riêng biệt của Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là loại trừ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và của Cộng tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là loại trừ của Hoa Kỳ. Bài viết này phân tích TPP và RCEP từ hai góc độ: (i) kiểm soát thành viên và (ii) kiểm soát chương trình nghị sự.
Publisher: Ngân hàng phát triển Châu Á
Issue Date: 2014-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 39 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP146_Hamanaka_Trans-Pacific_Partnership.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 424,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.