Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46785
Title: Trung Quốc, Hoa Kỳ và Biển Đông: Một quan điểm từ bên ngoài
Authors: Daniel Schaeffer
Keywords: Trung Quốc
Hoa Kỳ
Biển Đông
ASEAN
Trường Sa
UNCLOS
Đảo Hải Nam
Hoàng Sa
Abstract: Tham luận đề cập đến những diễn biến mới trong tình hình Biển Đông thời gian gần đây, đặc biệt chú ý phân tích đến lý do tại sao Trung Quốc lại đang dùng mọi biện pháp để cố chứng minh là có chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-12
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TQ, HK va bien Dong mot quan diem tu ben ngoai - daniel scheaffer.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 298,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.