Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46785
Title: Pháp luật về chống lao động cưỡng bức nhìn từ góc độ phát triển toàn diện
Authors: Phan Thị Nhật Tài
Keywords: Tiến sĩ luật học
Lao động cưỡng bức
Chống lao động cưỡng bức
Pháp luật
Phát triển toàn diện
Description: Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận và thực tiễn đối với pháp luật về chống lao động cưỡng bức ở Việt Nam, tìm hiểu và phân tích kinh nghiệm pháp luật các quốc gia trên thế giới, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chống lao động cưỡng bức.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 163 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37954010235052492648755919535467798540.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.