Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46792
Title: World trade organization agreement on trade Facilitation: Assessing the Level of Ambition and Likely impacts
Other Titles: Hiệp định thương mại thế giới về việc tạo thuận lợi thương mại: đánh giá mức độ tham vọng và tác động có thể xảy ra
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Thương mại
Hiệp định thương mại
WTO
ATF
Trade
World trade organization
Abstract: Bài viết này đánh giá mức độ tham vọng của Hiệp định WTO về Tạo thuận lợi Thương mại (ATF) từ hai góc độ. Đầu tiên, kiểm tra việc sử dụng ngôn ngữ mềm trong mỗi điều khoản. Thứ hai, thỏa thuận cuối cùng được đối chiếu với dự thảo văn bản được chuẩn bị trước hội nghị Bali. Cuối cùng, bài báo cáo xem xét các tác động pháp lý, kinh tế, xây dựng năng lực và cải cách có khả năng của ATF.
Publisher: Ngân hàng phát triển Châu Á
Issue Date: 2014-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 36 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP138_Hamanaka_WTO_Agreement_on_Trade_Facilitation.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 228,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.