Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46838
Title: Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Khách hàng
Du lịch quốc tế
Du lịch nội địa
Khách du lịch
Du lịch
Tăng trưởng kinh tế
Thống kê
Tổng cục Thống kê
Tổng cục du lịch
Description: Nghiên cứu đề xuất và xây dựng cách tính toán lượng hóa tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một cách toàn diện, đầy đủ và khả thi. Đồng thời xem xét tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế qua biểu hiện chính của hai loại khách du lịch là du lịch quốc tế và du lịch nội địa.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 122 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49846816836802167422492362441930450147.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 326,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.