Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46856
Title: Is Trade in Asia Really Integrating?
Other Titles: Thương mại ở Châu Á có thực sự hội nhập?
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Hội nhập kinh tế
Economic integration
Hiệp định thương mại tự do
FTA
ASEAN
Abstract: Bài viết này so sánh sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại của các tập hợp các quốc gia Châu Á khác nhau bằng cách sử dụng các chỉ số khác nhau. Đối với hội nhập theo luật định (ký kết các hiệp định thương mại tự do [FTA]), số lượng FTA đã ký kết ở châu Á đang gia tăng nhưng mối quan hệ giữa phụ thuộc lẫn nhau giữa thương mại và việc ký FTA chưa được nghiên cứu đầy đủ. Phần thứ hai của bài viết này đề cập đến việc hội nhập thương mại theo luật định cuối cùng được đưa ra bởi hội nhập thương mại thực tế cấp cao hay cấp thấp.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2012-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 32 tr.
Language: en
Right: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • WP91_Hamanaka_Is_Trade_in_Asia_Really_Integrating.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.