Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46939
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 35 (1974)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1974
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Thông tri
Điện
Thông báo
Bài nói
Tài sản
Xã hội chủ nghĩa
Trật tự trị an
Quản lý thị trường
Quản lý lao động
Bầu cử
Hội đồng nhân dân
Đại biểu
Lê Duẩn
Lê Văn Lương
Cầu Thăng Long
Lê Thanh Nghị
Công nhân
Thanh niên
Phụ nữ
Công tác vận động
Ban miền Nam
Trung ương Đảng
Hội nghị phổ biến nghị quyết
Quân ủy Trung ương
Cán bộ cao cấp
Khu ủy khu VI
Ban kinh tế của Đảng
Ban nghiên cứu lý luận
Đảng ủy khu phố Hà Nội
Ban Công tác quốc tế
Giải thể
Bam Quốc tế nhân dân
Đảng đoàn
Đoàn kết
Hữu nghị
Ủy ban Việt Nam đoàn kết, hữu nghị
Hà Nội
Trần Xuân Bách
Vụ Dân vận
Ban Tổ chức Trung ương
Lời phát biểu
Đảng Dân chủ Việt Nam
Thành lập
Nghị quyết 228
Gây rối
Công tác quản lý tài chính Đảng
Tiểu ban 973
Níchxơn
Tổng thống Hoa Kỳ
Công tác giá
Quản lý nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp
Đại hội đại biểu nông dân tập thể các cấp
Công tác xây dựng Đảng
Công tác cán bộ
Ban miền Nam
Miền Nam
Công tác quân sự
Miền Bắc
Thư
Phạm Hùng
Chống Mỹ cứu nước
Quốc hội khóa V
Thủy điện Hòa Bình
Sông Đà
Trường Chinh
Báo cáo
Sức chiến đấu của Đảng
Vai trò lãnh đạo của Đảng
Hội nghị lần thứ 33
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Phong trào phụ nữ
Việt Nam
Đại hội các Đảng bộ huyện, thị xã
Nông thôn
Tổ chức cơ sở
Xây dựng
Cải tạo
Thủ đô Hà Nội
Quân đội nhân dân Việt Nam
Ban Cơ yếu Trung ương
Quân đội
Đại biểu Quốc hội
Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Trung ương Cục
Khu ủy V
Hiệp định Pari
Abstract: Nội dung tập 35 bao gồm các văn kiện năm 1974, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Đinh Lục
Issue Date: 2004
Type: Văn kiện
Extent: 203 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 35.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.