Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46940
Title: Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam
Authors: Phùng Nam Thái
Keywords: Phát triển thị trường
Bào học cho Việt Nam
Các nước Châu Á
Thị trường chứng khoán phát sinh
Luận án kinn tế
Description: Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu về: “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66855671103972535570598347410924255901.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 271,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.