Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47003
Title: Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 12 (1966-1969)
Authors: Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập
Keywords: Hồ Chí Minh
1966-1969
Chống Mỹ cứu nước
Thư từ
Bài nói
Điện văn
Đế quốc Mỹ
Đảo chính
Chế độ bù nhìn tay sai
Miền Nam
Miền Bắc
Quân ngụy
Phong trào cộng sản
Công nhân quốc tế
Việt Nam
Đảng
Ném bom
Hà Nội
Hải Phòng
Leo thang chiến tranh
Chiến tranh cục bộ
Bài nói chuyện
Độc lập
Tự do
Lời kêu gọi
Lòng yêu nước
Xã hội chủ nghĩa
1965-1966
1966-1967
Mỹ-ngụy
Phòng ngự chiến lược
Tổng thống Mỹ
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Hoa Thịnh Đốn
Hội nghị Pari
Tổ quốc
Di chúc
Chiến dịch Hồ Chí Minh
Mùa xuân 1975
Củng cố miền Bắc
"Ba xây ba chống"
"Ba đảm đang"
"Ba sẵn sàng"
Tay cày, tay súng
"Bạch đầu quân"
Thời kỳ đồ đá
Sản xuất nông nghiệp
Công nghiệp
Thủ công nghiệp
Giao thông vận tải
Công tác xây dựng Đảng
Chi bộ "bốn tốt"
Đạo đức cách mạng
Ngày thành lập Đảng
Chủ nghĩa cá nhân
Chủ nghĩa cộng sản
Báo Nhân đạo
Báo Nhân dân
Abstract: Nội dung tập cuối cùng của bộ sách bao gồm những bài viết, bài nói, thư từ, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày l tháng l năm 1966 đến khi Người từ biệt thế giới này. Đây là những năm tháng đầy thử thách, khó khăn và quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sự phá sản của chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đã đẩy Mỹ - ngụy vào một cuộc khủng hoảng chính trị triền miên. Các cuộc đảo chính liên tiếp xảy ra đã làm cho sự rối loạn của chế độ bù nhìn tay sai càng thêm trầm trọng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Lê Văn Tích
Issue Date: 2000
Type: Sách
Extent: 307 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • HCM toan tap - tap 12.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.