Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47014
Title: FY15 Angola Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY 15 báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia Angola
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Abstract: Cuộc khảo sát ý kiến ​​quốc gia Angola là một phần của chuỗi chương trình khảo sát ý kiến ​​của khu vực Nhóm Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này được chuẩn bị bởi Nhóm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng (PORG) nhóm dẫn đầu bởi Sharon Felzer (Cán bộ truyền thông cấp cao, Trưởng PORG), Jing Guo, Svetlana Markova và Jessica Cameron. Calita Woods và Dania Mendoza cung cấp hỗ trợ dữ liệu. Các báo cáo đã được chuẩn bị dưới sự hướng dẫn và giám sát chung của Sumir Lal (Giám đốc, ECRGP). PORG thừa nhận sự đóng góp đáng kể từ tđội tuyển quốc gia Angola và địa phương cơ quan bảo vệ Marktest Angola. Đặc biệt, PORG rất biết ơn sự ủng hộ của Rafael Saute (Cán bộ truyền thông cấp cao), người điều phối các hoạt động liên quan đến khảo sát từ Maputo, Mozambique, Domingas de Fatima Rego Pegado (Trợ lý chương trình) và Jesus AlbertoLino (Trợ lý cơ sở) tại Luanda, Angola.
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2015-11
Type: Báo cáo
Extent: 116 trang
Method: The World Bank
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 107938.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.