Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47039
Title: Điện Biên Phủ - Tuyển tập hồi ký (trong nước)
Authors: Hội đồng xuất bản cuốn sách
Keywords: Chiến dịch Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đông Xuân 1953-1954
Trung ương Đảng
Quân và dân
Tiền tuyến
Hậu phương
Bộ Chính trị
Bộ Chỉ huy chiến dịch
Học thuyết quân sự Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực dân Pháp
Can thiệp Mỹ
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Đường lối đổi mới của Đảng
Võ công bất tử
Thời đại Hồ Chí Minh
Hiệp định Giơnevơ
"Cái mốc bằng vàng"
Chấn động địa cầu
Đông Dương
Miền Bắc
Abstract: Nội dung cuốn sách bao gồm những hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học, nhà báo, các văn nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký đầy tâm huyết với nội dung phong phú, chân thực, sinh động và hấp dẫn, đã phác họa và tái hiện bức tranh hoành tráng toàn cảnh của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2004
Extent: 457 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien Bien phu - tuyen tap hoi ky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.