Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47043
Title: Hà Huy Tập tiểu sử
Authors: Phan Diễn, Trần Đình Hoan
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm
Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Hà Huy Tập
Tiểu sử
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách mạng Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chiến sĩ cách mạng tiền bối
Trường đại học Phương Đông
Quốc tế Cộng sản
Tổng bí thư
Đấu tranh
Phong trào dân chủ
Thế kỷ XX
Giải phóng dân tộc
Abstract: Nội dung cuốn sách ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Nguyễn Thị Kim Dung
Issue Date: 2009
Type: Sách
Extent: 179 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ha Huy Tap tieu su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.