Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐoàn Thị Thanh Nhàn
dc.date.issued2016
dc.identifier.other25549
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=25549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/47067-
dc.descriptionLuận án dựa trên một số vấn đề lý luận như đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế nhằm luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ thương mại ASEAN. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, đặc biệt đi sâu vào phân tích giai đoạn 2001-2010 dựa trên 4 nội dung cơ bản là quan hệ thương mại hàng hóa, quan hệ thương mại dịch vụ, quan hệ thương mại biên giới và quan hệ đầu tư, từ đó đưa ra các đánh giá về mối quan hệ này. Đồng thời làm rõ Trung Quốc có thay đổi/ đã thay đổi cách ứng xử của họ đối với ASEAN như thế nào khi trở thành một cường quốc. Phân tích đưa ra các cơ hội, thách thức, triển vọng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc đến năm 2020 nhằm khẳng định vị trí, vai trò, và lợi ích từ mối quan hệ này để đưa ra một số giải pháp giúp Việt Nam phát triển.
dc.description.abstractLuận án dựa trên một số vấn đề lý luận như đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế nhằm luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ thương mại ASEAN. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, đặc biệt đi sâu vào phân tích giai đoạn 2001-2010 dựa trên 4 nội dung cơ bản là quan hệ thương mại hàng hóa, quan hệ thương mại dịch vụ, quan hệ thương mại biên giới và quan hệ đầu tư, từ đó đưa ra các đánh giá về mối quan hệ này. Đồng thời làm rõ Trung Quốc có thay đổi/ đã thay đổi cách ứng xử của họ đối với ASEAN như thế nào khi trở thành một cường quốc. Phân tích đưa ra các cơ hội, thách thức, triển vọng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc đến năm 2020 nhằm khẳng định vị trí, vai trò, và lợi ích từ mối quan hệ này để đưa ra một số giải pháp giúp Việt Nam phát triển.-
dc.subjectHiệp định chung về Thương mại Dịch vụ
dc.subjectQuỹ Tiền tệ Quốc tế
dc.subjectLiên minh châu Âu
dc.subjectHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
dc.subjectKhu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc
dc.subjectTrung Quốc
dc.subjectQuan hệ thương mại ASEAN
dc.subjectTổ chức thương mại thế giới
dc.titleQuan hệ thương mại ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2001 - 2010
dc.typeLuận án
dc.coverage166 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24476238599802729552570044527580647850.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.