Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47073
Title: Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội
Authors: Thủ tướng Chính phủ
Keywords: Trả lời chất vấn
Công văn 1086/TTg-KGVX
Trần Thị Quốc Khánh
Tài nguyên môi trường
Ô nhiễm môi trường
Bảo vệ môi trường
Sông Đáy
Sông Nhuệ
Sông Tô Lịch
Abstract: Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội (văn bản số 1924/TTKQH-GS ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc chuyển chất vấn của ĐBQH và phiếu chất vấn của ĐBQH ngày 01 tháng 6 năm 2018)
Issue Date: 2018-8-22
Type: Bản thông tin
Extent: 6tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1086.ĐBTranThiQuocKhanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 514,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.