Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47077
Title: Nguyễn Văn Cừ tiểu sử
Authors: Trương Tấn Sang, Phan Diễn
Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa
Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Nguyễn Văn Cừ
Tổng Bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam
Xứ ủy Bắc Kỳ
Kết án tử hình
Bắc Ninh
Thần đồng
Trường Bưởi
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
"Vô sản hóa"
Quảng Ninh
Vùng mỏ
Nhà cách mạng chuyên nghiệp
Phong trào công nhân
Chi bộ cộng sản đầu tiên
Đảng ủy đặc khu mỏ Quảng Ninh
Người cộng sản
Nhà tù đế quốc
Trường học cách mạng
Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng
Dân sinh dân chủ
1936-1939
"Tự chỉ trích"
Phê bình, tự phê bình
Abstract: Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp sáng chói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một anh hùng liệt sĩ tiền bối, một danh nhân cách mạng được dân tộc tôn thờ, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Trần Minh Trưởng
Issue Date: 2007
Type: Sách
Extent: 156 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Van Cu tieu su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.