Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47086
Title: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tại kỳ hop thứ 5, Quốc hội khoá XIV
Authors: Vương Đình Huệ
Keywords: Trả lời chất vấn
Công văn số 879/TTg-CN
Nguyễn Hồng Vân
Đại biểu Quốc hội
Giao thông
Công trình giao thông
Abstract: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên về việc giải ngân cho tuyến đường giao thông Phú yên - Gia Lai
Issue Date: 2018-9-05
Type: Bản thông tin
Extent: 9tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Language: vi
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 879.ĐBNguyenHongVan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 241,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.