Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47094
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 1, quý I-2014
Authors: Bộ Lao động thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Việc làm
Bảo hiểm lao động
Bảo hiểm thất nghiệp
Lực lượng lao động
Cung ứng lao động
Việc làm
Thất nghiệp
Abstract: Thông kê số liệu về tình hình thị trường lao động Việt Nam, những chuyển biến tích cực về lực lượng lao động cũng như thị trường việc làm cho lao động.
Issue Date: 2014
Type: Bản thông tin
Extent: 8tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • so1.Quy1.2014_TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 473,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • so1.Quy1.2014_TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.