Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47110
Title: Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
Authors: Trần Trọng Trung
Keywords: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tổng tư lệnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người lính Bác Hồ
Cách mạng Tháng Tám
Kháng chiến chống Mỹ
Kháng chiến chống Pháp
Tài năng cầm quân
Đạo đức cách mạng
10 đại tướng
Cuộc trường chinh
Thời đại Hồ Chí Minh
Quân sự Việt Nam
Cách mạng Việt Nam
Nghệ thuật quân sự
Thủ đô Hà Nội
Điện Biên Phủ
Chính phủ liên hiệp kháng chiến
Quân ủy hội
Bộ Quốc phòng
Nhân dân
Abstract: Nội dung cuốn sách trình bày quá trình Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2006
Type: Sách
Extent: 606 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tong tu lenh Vo Nguyen Giap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.