Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47111
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Số 8, quý 4 năm 2015
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Việc làm
Thu nhập
Bảo hiểm thất nghiệp
Thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội
Kinh tế
Abstract: Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 4 năm 2015. Thị trường lao động tiếp tục có những dấu hiệu khả quan so với quý 3/2015 và dự báo sẽ có nhiều thay đổi mới trong thời gian tới.
Issue Date: 2015
Type: Bản thông tin
Extent: 11tr.
Method: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • so8.Quy4.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 629,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.