Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47116
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh Marketing sản phẩm may mặc của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường các tỉnh đồng bằng bộ nước ta
Authors: Phùng Thị Quỳnh Trang
Keywords: Doanh nghiệp Việt Nam
Sản phẩm may mặc
Đồng bằng bộ
Doanh nghiệp
May mặc
Marketing
Description: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam kéo theo sự phát triểnnhanh chóng của các doanh nghiệp (DN). Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt,nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài tác động, các DN sẽ không tránh khỏi việc gặpphải các rủi ro, tổn thất tài sản trong quá trình hoạt động. Việc kế toán các khoản dựphòng và tổn thất tài sản có thể giúp cho DN xử lý tốt hơn với những tổn thất có thểxảy ra, từ đó DN sẽ chủ động hơn trong quản lý tài sản của mình.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17569497976405877224016106978423949666.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 664,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.