Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47116
Title: Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Số 14, quý 2 năm 2017
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê
Keywords: Lao động
Thị trường lao động
Lực lượng lao động
Việc làm
Thất nghiệp
Thiếu việc làm
Thu nhập lao động
Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 2 năm 2017. Phân tích kết quả thực hiện một số chính sách thị trường lao động và dự đoán triển vọng thị trường lao động trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Bản thông tin
Extent: 8tr.
Method: Bộ Lao động - Thương binh xã hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • so14.Quy2.2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 868,88 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.